Skip navigation

Akutophold

På Sukkertoppen er der mulighed for akut overnatning

Akut overnatning

Akut ophold på Sukkertoppen er en mulighed for personer med sindslidelse, der bor i eget hjem, og som har et massivt behov for akut overnatning i en midlertidig periode.

Akut overnatninger er typisk enkeltstående overnatninger, men der kan i særlige tilfælde tilbydes flere overnatninger i træk, indtil den nødvendige tryghed i eget hjem er genetableret.

 

Akuttilbud

Baggrund og formål
Vejle Kommune har etableret et tilbud til borgere i krise med behov for akut hjælp. Det er en videreudvikling af det akuttilbud, som kommunen overtog fra Vejle Amt. Formålet er blandt andet at støtte borgeren i at kunne opretholde en tilværelse i egen bolig samt undgå uhensigtsmæssige indlæggelser / uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Målgruppe
Akutopholdet retter sig mod borgere i akut krise. Dette kan være borgere med angstproblematikker og psykiske lidelser, samt borgere, hvor der kan være usikkerhed med hensyn til, om indlæggelse kan være en mulighed.

Indhold
Der tilbydes akutophold, genoptrænings- og vurderingsforløb, samt samtaler via akuttelefon. Opholdet består af 2 -8 akut eller træningspladser, samt 6 vurderingspladser. Akutophold har en varighed af 1 – 3 døgn, mens træning og vurderingsophold er længerevarende forløb.

Udbytte
Vejle Kommunes beslutning om at videreføre og opnormere akuttilbuddet, er baseret på en vurdering af, at tilbuddet har en stor gavnlig effekt for både målgruppen og for den kommunale økonomi. Der er en stor besparelse, hvis borgeren kan opretholde en tilværelse i egen bolig. Samtidig sker der en aflastning af de psykiatriske skadestuer.


Denne side er sidst opdateret: 02.01.2012

Akut overnatning

Har du brug for akut overnatning, skal du kontakte din sagsbehandler eller Sukkertoppen på
telefon 76 81 91 00.

 Der er flere informationer om akutovernatning her.

 

Opholdet gør, at jeg bedre kan ...