Skip navigation

Boliger med støtte

Center Døgn er Vejle Kommunes specialiserede botilbud til borgere med sindslidelse og massive sociale problemer. Der er tre botilbud, som geografisk er adskilt fra hinanden. Tilbuddene ydes dels efter § 107 og 108 i servicelovens og dels efter almen boliglovens § 115 med døgnstøtte efter servicelovens § 85.

Center Døgns tre botilbud med døgnstøtte er:

  • Sukkertoppen, Sukkertoppen 2B, 7100 Vejle med 46 pladser

  • Tinghøj, Tingvej 1 A, Egtved med 34 pladser

  • Boligerne Ved Sønderåen, ved Sønderåen 16, 7100 Vejle med 16 pladser


På Sukkertoppen er der også 10 pladser, som anvendes til akutpladser, trænings- og vurderingsophold.

På Tinghøj er der 8 pladser til misbrugsbehandling.  Disse pladser er tilbud efter servielovens § 101 og 107.

Denne side er sidst opdateret: 04.07.2016

Kontakt

Center Døgn
Sukkertoppen 2 B
7100 Vejle

Tlf.: 76 81 91 00

Centerleder:
Anne Koba

Akuttelefonen:
76 81 91 91

 
 

Kvalitetsstandard

Der er lavet en kvalitetsstandard  for Sukkertoppen, Ved Sønderåen og Tinghøj.

 

Indsatskatalog

Indsatskataloget er en udmøntning af kvalitetsstandarden.

Indsatskataloget beskriver,
- hvem der kan modtage ydelsen,
- hvilke opgaver der kan indgå i ydelsen,
- hvilke opgaver der ikke indgår i ydelsen samt
- kvalitetsmål

Du kan læse indsatskataloget, der vedrører døgntilbud.
 

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter Center Døgn: Sukkertoppen, Ved Sønderåen og Tinghøj.