Skip navigation

Sukkertoppen

Sukkertoppen er et Socialpsykiatrisk Center med tilbud om ophold efter almen boliglovens § 115 med døgnstøtte efter servicelovens §85. Vi bor i den sydlige del af Vejle, tæt ved skov og indkøbsmuligheder.

Sukkertoppen henvender sig til personer over 18 år med psykiatriske lidelser. På Sukkertoppen har vi ligeledes 10 pladser til akut- , trænings- og vurderingsophold, og der er akut telefonrådgivning til borgere i Vejle Kommune.

Her bor 46 personer med psykiatriske lidelser og/eller massive sociale problemer.

I særlige tilfælde kan unge mellem 16 og 18 år være i en livssituation, hvor det fagligt vurderes, at der kan være behov for et botilbud, der vil række ud over det fyldte 18. år. Center Døgn / Sukkertoppen har mulighed for at tilbyde en ung et botilbud, hvis det fagligt vurderes, at det vil være den bedste løsning, og den unge i øvrigt matcher målgruppen på tilbuddet.

Tilbud til unge under 18 år tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte og efter de gældende regler på børn og unge området.

De fysiske rammer

Sukkertoppen er i 2009 ombygget og tilbygget, så alle nu har 2 værelses lejlighed med eget bad og køkken. Derudover er der træningskøkkener og opholdsstuer i de enkelte enheder. Der tale om lavt byggeri, hvor der er terrasse til de enkelte boliger.   

Det er nemt at komme til Sukkertoppen bybus nr. 4 og 10 går lige til døren.

Sukkertoppen - en del af Center Døgn

Sukkertoppen er organiseret under Center Døgn, som består af:

  • Sukkertoppen samt akutte funktioner
     
  • Boligerne ved Sønderåen
  • Tinghøj


Den socialpsykiatriske indsats har fokus på hverdagslivet. Dette danner grundlag for de tilbud, der gives, og den indsats der ydes til Sukkertoppens beboere.

Der lægges vægt på at sikre en tværfaglig personalesammensætning og at bruge de forskellige faggruppers viden og den enkelte medarbejders individuelle kompetencer.

På Sukkertoppen arbejdes der i tværfaglige teams. Meget ansvar og kompetence er delegeret til de enkelte enheder. Der arbejdes alle steder ud fra kontaktpersonsystem.

De enkelte enheder er decentralt organiseret og har deres egen interne samarbejdsstruktur med personalemøder, behandlingsmøder, supervision m.m.


En del opgaver løses på tværs i organisationen i forhold til den konkrete opgave:

Nattevagtfunktionen

Personaledækning i nattetimerne er en fælles opgave. Vi har ikke længere personale, der udelukkende arbejder om natten. Dette med begrundelse i at personale har behov for og skal have mulighed for supervision og kollegial sparring.


Akuttelefonen

Denne funktion varetages af medarbejdere i Akutteamet.


Akutte opgaver

  • Akutovernatning
  • Trænings- og vurderingsophold 

Vi er meget bevidste om vigtigheden af at etablere gode interne samarbejdsrelationer på tværs i organisationen. Dette gør vi bl.a. ved nedsættelse af:

  • Arbejds- videns- og interessegrupper
  • Ugentlige møder mellem ledere


Udvalgs- og tillidshverv

Vi har særlig fokus på vores MED-udvalg og sikkerhedsarbejde og arbejder bevidst på at give medarbejdere, der udfører tillids- og sikkerhedshverv gode arbejdsbetingelser.Denne side er sidst opdateret: 16.03.2015

Kontakt

web_socialogpsykiatri

Sukkertoppen
Center Døgn
Sukkertoppen2 B
7100 Vejle

Tlf.: 76 81 91 00
E-mail: sukkertoppen@vejle.dk

Centerleder
Anne Koba

Akuttelefonen
Tlf.: 76 81 91 91 

 

Sukkertoppen

Sukkertoppen, Center Døgn

En af boligerne på Sukkertoppen
 

Sukkertoppen - set indefra

Sukkertoppen, set indefra

Et kig ind i en bolig på Sukkertoppen
 

Medicinpædagogik og psykoedukation

Center for Kvalitetsudvikling gennemfører et stort udviklingsprojekt de næste 2 år. Sukkertoppen deltager i projektet. Læs introduktionen til projektet her.
 

Medicinhåndtering - god social praksis

Medicinundervisning, enkle procedurer og handleplaner har styrket sikkerheden omkring medicinadministration på Sukkertoppen, Center Døgn. 
Læs mere om
Den Gode Medicinadministration.
 

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri er et fagblad, som udgives af Center for Socialpsykiatri. I nr. 1 i 2008 blev der bragt to artikler om Sukkertoppen. Den ene artikel handler om medicinhåndtering, den anden artikel om udflytning til egen bolig. Artiklerne kan læses her.