Skip navigation

Råd / brugerindflydelse

Du kan læse om Borger & netværksråd, Udsatteråd m.v. på denne side

Hvem er netværkspersoner?

Den enkelte borger vælger selv, hvilke netværkspersoner han eller hun ønsker at inddrage og i hvilket omfang.

Samarbejdet med netværket:

Netværk er en vigtig ressource for den enkelte. Samarbejdet med netværket bliver værdifuldt både for borgeren, for netværket og for medarbejderene i socialpsykiatrien.

 

Netværkspolitikken:

Netværkspolitikken synliggør ønsket om at inddrage borgerens netværk - både i forhold til den enkelte borger og på et mere generelt og overordnet niveau.

 

Tavshedspligt

Alle offentlige ansatte har tavshedspligt. Det gælder også for alle ansatte i Psykiatriafdelingen.

Tavshedspligten er ingen hindring for at samtale, at anerkende og lytte - og for at rådgive borgerens netværk på et generelt niveau.

 

Borger- og Netværksråd

Der etableres et tværgående råd, som inddrages i den fortsatte udvikling af socialpsykiatrien.

 

Du kan se netværkspolitikken her. Den er godkendt i Voksenudvalget 22. juni 2009 og er nu en del af arbejdsgrundlaget i socialpsykiatrien i Vejle Kommune. 


 

 

Denne side er sidst opdateret: 27.06.2011