Skip navigation

Links / nyttige informationer

Du kan her se links til andre udvalgte, relevante hjemmesider

 

 1. PsykInfo (www.psykinfo.regionsyddanmark.dk), her kan du finde et større udbud af links med relevans for det psykiatriske område.

 2. Region Syddanmark (www.regionsyddanmark.dk) Læs mere om Region Syddanmark 

 3. Sind (www.sind.dk) Sind er en forening, der arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer og sygdomme samt deres pårørende.

 4. Bedre Psykiatri Bedre psykiatri er en forening, der støtter de pårørende, arbejder for bedre vilkår for de psykisk syge samt for åbenhed og oplysning omkring sindslidelser.

 5. LAP (www.lap.dk) LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer m.m.

 6. PsykiskSårbar - et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.

 7. Psykiatrifonden, hvis formål er at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme og problemer ved at udbrede kendskabet til psykiske sygdommes årsager, forebyggelse og behandling og skabe en positiv holdning til mennesker med psykisk sygdom.

 8. Hope.dk Har du brug for rådgivning om alkoholmisbrug?

 9. Misbrugsnet,

 10. Videnscenter for handicap og socialpsykiatri (http://www.servicestyrelsen.dk/kontakt/vihs-videnscenter-for-handicap-og-socialpsykiatri/vidensdelen) Videnscenter for handicap og socialpsykiatri er en institution under Servicestyrelsen, ViHS.

 11. Dansk Center vedrørende alkoholisme og andre afhængighedssygdomme, DCAAer en landsdækkende humanitær forening, der yder gratis og anonym rådgivning telefonisk og personligt om alle afhængighedssygdomme.

 12. Center for Rusmiddelforskning, Centret udfører forskning af samfundsvidenskabelig og humanistisk karakter.

 13. Rådet for socialt udsatte

 14. VISO, den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, (http://www.servicestyrelsen.dk/viso

 15. Tilbudsportalen, (www.tilbudsportalen.dk/portal) Tilbudsportalen medvirker til at styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger

 16. God social praksis, en database, der samler kommunernes bedste eksempler på god praksis, (www.godsocialpraksis.dk)

 17. SFI, Det nationale Forskningscenter for velfærd

 18. CETT, Center for Traume- og Torturoverlevere (www.cett.dk)

 19. FrivilligCenter Vejle, Gl. Havn 7, 7100 vejle http://www.frivejle.dk/vejle/

 20. Ungmedskizofreni.dk, en hjememside lavet af Børne og ungepsykiatrien i region Syddanmark

 21. PS landsforening - alt om spiseforstyrrelser

 22. Ungekompasset - en digital GPS, hvor unge psykisk sårbare, venner og familie kan søge oplysninger om, hvor de kan gå hen for at få hjælp.

 23. Religiøse vielser - etniskung.dkDenne side er sidst opdateret: 24.04.2014