Skip navigation

Støtte i dagligdagen

Støtte i dagligdagen / socialpædagogisk støtte skal gives til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Læs her hvordan socialpædagogisk støtte udmøntes i Vejle.

For at få støtte i dagligdagen skal du sammen med din sagsbehandler i Myndighedsafdelingen finde ud af, hvor meget støtte, du har brug for. Det er behovet, som bestemmer, om du kan få støtte eller hvor meget støtte, du kan få.

Det er sagsbehandleren, som visiterer til støtte, og støtten gives af uddannet personale.

I Vejle kommune taler vi om 3 niveauer for personlig støtte efter serviceloven § 85:

  • Moderat støtte.
  • Omfattende støtte.
  • Massiv støtte. 


Kvalitetsstandarder og indsatskataloger

Der er lavet en kvalitetsstandard, som er godkendt af Voksenudvalget. Denne beskriver kommunens serviceniveau. Der er lavet indsatskataloger på de 3 niveauer for støtte. Indsatskataloget er en udmøntning af kvalitetsstandarden.
Både kvalitetsstandard og indsatskataloger kan læses til højre på denne side. 

Handleplan og indsatsplan

Sammen med din sagsbehandler skal der laves en handleplan og sammen med din støtte- og kontaktperson en indsatsplan, som fortæller, hvad du skal have støtte til. Det kan være, at du skal have støtte til indkøb og madlavning eller til at få kontakt til familie og venner. Der gives støtte, så du kan få din dagligdag til at fungere.  

Status

Status bygger på handleplanens indsatsområder og på de mål og handlinger, der er i indsatsplanen. En status skal oftest laves én gang om året, men sker der store ændringer i forhold til handleplanen, skal der udarbejdes en ny status.
Status skal så vidt muligt laves i samarbejde med borgeren. Status er grundlaget for Myndighedens beslutning om, hvorvidt der fortsat skal gives støtte eller denne skal ophøre.

Denne side er sidst opdateret: 19.01.2016

Kvalitetsstandard

Støtten gives af medarbejdere, som er ansat i Center for Dag, som er et af centrene i Social- og Psykiatriafdelingen.

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af kommunens serviceniveau, så man som borger kan se, hvilken service man kan forvente.
Læs kvalitetsstandarden om hjælp, omsorg eller støtte m.v., serviceloven § 85

 

Indsatskatalog

Indsatskataloget er en udmøntning af kvalitetsstandarden.

Indsatskataloget beskriver,
- hvem der kan modtage ydelsen,
- hvilke opgaver der kan indgå i ydelsen,
- hvilke opgaver der ikke indgår i ydelsen samt
- kvalitetsmål

Indsatskataloget for moderat støtte serviceloven § 85

Indsatskataloget for omfattende støtte serviceloven § 85

Indsatskataloget for massiv støtte serviceloven § 85

Indsatskatalog for dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelse, serviceloven § 85

Indsatskatalog for forebyggende indsats, serviceloven §85

Indsatskatalog for massiv støtte - ungeindsats, serviceloven §85

 

Kort besked om

Hvad er en handleplan?
Hvad er en indsatsplan?
og hvad er status?
Læs den kort besked om disse emner her.
 

Handleplan og indsatsplan

Her kan du læse om handleplanen som udarbejdes i en dialog mellem sagsbehandler og borger.

Her kan du læse om indsatsplanen som udarbejdes af kontaktpersonen.

 

Status

Du kan læse vejledningen til status her.
Den indeholder kvalitetskravene til en status - borgerens vurdering af støttebehov og graden af borgerinddragelse.
 

Opsøgende medarbejdere:

Tlf. 23 24 43 09

Tlf. 23 74 28 21