Skip navigation

Dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelse

Et tilbud til borgere mellem 15 og 40 år, som har en spiseforstyrrelse

Social- og Psykiatriafdelingen tilbyder støtte til borgere i alderen 15 – 40 år med en erkendt spiseforstyrrelse.

Tilbuddet tilrettelægges som et individuelt forløb. Der udarbejdes handleplan jf. servicelovens bestemmelser. Vejledning, træning og støtte i hjemmet, netværkssamtaler m.v. kan indgå i forløbet, som har et års varighed med midtvejsevaluering efter 6 måneder.

Du skal visiteres til tilbuddet. Hvis du er over 18 år er det Myndighedsafdelingens sagsbehandlere, som visiterer. Er du under 18 år er det sagsbehandlerne i Familieafdelingen.

I indsatskataloget, som  du kan finde i en "højreboks", kan du læse om målgruppe, varighed og visitation.

Denne side er sidst opdateret: 19.01.2016

Dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelse

Vestre Engvej 51B, 4., Vejle

Afdelingsleder: Rikke Rønde Augustinussen, rirau@vejle.dk, tlf. 21 34 59 78

GoCard - Spiseforstyrelser

Dagtilbud til spiseforstyrrede
Fra Dagtilbud til borgere med spiseforstyrrelse
 
 

Indsatskatalog