Skip navigation

Tilbud, Vision og Strategier

Social- og Psykiatriafdelingen er en afdeling i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune.

Social- og Psykiatriafdelingen er ansvarlig for de tilbud, der findes til voksne sindslidende og til voksne med sociale vanskeligheder - herunder misbrug.

Der er ansat ca. 300 personer i Social- og Psykiatriafdelingen, som alle er udførere d.v.s. er ansatte i  udførerleddet - i botilbud, bostøtte i egen bolig, narko- og alkoholbehandlingen, aktivitets- og samværstilbud, væresteder, beskæftigelse m.v.

Du kan skrive til Social- og Psykiatriafdelingen:

Vejle Kommune
Social- og Psykiatriafdelingen
Skolegade 1
7100 Vejle


 

 

 
 
 

Denne side er sidst opdateret: 29.10.2015

web_socialogpsykiatri

Kontakt os

Telefon og mail:

Social- og Psykiatrichef Birthe Vorsum
Telefon: 29 67 35 85
birvo@vejle.dk

 

Velfærdsforvaltningen

 

Social- og Psykiatriafdelingen